Uusi mahdollinen tautimutaatio on tunnistettu papillon ja phalene roduissa

 

MyDogDNA2015 paneelitestaus on tunnistanut villakoirissa osteokondrodysplasiaan liitetyn mutaation esiintymisen myös papillon ja phalene roduissa. Mutaatiolöydös on vahvistettu toisella riippumattomalla menetelmällä. Löydöksen kliinisen merkityksen vahvistamiseen perhoskoirille tarvitaan vielä lisää tutkimustyötä ennen kuin voidaan varmuudella todeta, että mutaatio kannattaa huomioida jalostustyössä.

Mutaatio aiheuttaa osittaisen SLC13A geenin deleetion, joka ilmenee osteokondrodysplasiana keskikokoisissa villakoirissa. Sairaus periytyy autosomaalisesti peittyvästi. Villakoirissa tyypillisiä oireita ovat epänormaali rintakehän muoto, epämuodostuneet tassut, ulospäin kääntyneet takaraajat, suurentuneet nivelet ja alapurenta. Raajojen luut ovat käyrät sekä normaalia lyhyemmät. Osteokondrodysplasiaa sairastavat koirat ovat huomattavasti pienempiä kuin normaalikokoiset yksilöt. Sairauden oireet voidaan havaita jo kolmen viikon ikäisillä pennuilla mm. hengitysvaikeuksina, jotka voivat johtaa pennun menetykseen tai lopetukseen. Sairastunut koira voi selvitä aikuisikään saakka ja elää useita vuosia, mutta ne kärsivät todennäköisesti nivelongelmista raajojen epänormaalista rakenteen seurauksena. Lisäksi rintakehän epänormaali muoto saattaa aiheuttaa sairastuneelle koiralle hengitysvaikeuksia.

 

Koiran testaaminen mutaation suhteen on mahdollista osana MyDogDNA2015 paneelia, jota on saatavana verkkokaupasta. http://www.mydogdna.com/fi

MyDogDNA2015 päivityshinta MyDogDNA Passin aiemmin hankkineille on 40€.

Mikäli perhoskoirallasi on kuvaukseen sopivia oireita tai se on aiemmin jättänyt ilmasuun sopiva sairaita jälkeläisiä pyydetään ottamaan yhteyttä tutkijaan: e-mail: heidi.anderson@genoscoper.com