Papillon ja phalène - Jalostuksen tavoiteohjelma 2019-2022

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rodun tietopaketti,joka antaa tietoa rodun ominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotuyhdistyksessä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet ja suositukset.

Papillonien ja phalèneiden jalostuksen tavoiteohjelmassa kuvataan rodun taustat ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun senhetkinen jalostuksellinen tila, jalostuksen tavoitteet ja toimintasuunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Rodun kasvattajien on erittäin tärkeä perehtyä JTO:hon, mutta myös rodun harrastajat ja koiraa harkitsevat saavat siitä tärkeää tietoa rodun tilasta.

Papillonien ja phalèneiden JTO vuosille 2019-2022 hyväksyttiin yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 18.3.2019.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2019-2022

Rotujemme jalostuksen tavoiteohjelman voit lukea tästä linkistä.

Valikko