Papillon ja phalène - Jalostuksen tavoiteohjelma 2019-2023

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rodun tietopaketti,joka antaa tietoa rodun ominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotuyhdistyksessä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet ja suositukset.

Papillonien ja phalèneiden jalostuksen tavoiteohjelmassa kuvataan rodun taustat ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun senhetkinen jalostuksellinen tila, jalostuksen tavoitteet ja toimintasuunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Rodun kasvattajien on erittäin tärkeä perehtyä JTO:hon, mutta myös rodun harrastajat ja koiraa harkitsevat saavat siitä tärkeää tietoa rodun tilasta.

Papillonien ja phalèneiden JTO vuosille 2024-2028 hyväksyttiin yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 25.3.2023.

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi JTO:n 24.4.2023.

Jalostuksen tavoiteohjelma 2019-2023

Jalostuksen tavoiteohjelma 2024-2028