Papillonien ja phalèneiden jalostustarkastus

Jalostustarkastuksen tavoitteena on antaa tarkempi kuva koiran rodunomaisuudesta, kuin mitä esim. näyttelyssä on mahdollista. Koiran näytille tuominen on myös monen mielestä mielekkäämpää, kuin mahdollisesti omistajaa ja koiraa jännittävässä ja stressaavassa näyttelytilanteessa. Jalostustarkastus kertoo yksilön jalostuskelpoisuudesta, ja sen suorittaa useimmiten rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari.

Jalostustarkastuksella kartoitetaan rodun tilannetta

Jotta tiedämme rotumme tilanteen, on tärkeää tuoda näytille myös jalostukseen käytettävien koirien lisäksi ko. koirien sisaruksia ja pentuja, vaikka niitä ei olisikaan tarkoitus käyttää jalostukseen. Eli sukua on hyvä kartoittaa vähän laajemminkin, jolloin saadaan todellinen kuva yksilöstä sekä sen perimästä.

Mitä jalostustarkastuksessa otetaan huomioon?

Jalostustarkastuksessa kirjataan yksilön rakenne, ominaisuudet, jalostuskelpoisuus sekä ulkoinen terveydentila erikseen laadittavalle, jalostustarkastukseen suunnitellulle, lomakkeelle. Jalostustarkastuksessa saadaan näyttelyarvosteluja yksityiskohtaisempi arviointi koirastasi. Mahdollisesti myös joitain periytyviä ominaisuuksia tulee esille tarkastuksen yhteydessä.

Jalostustarkastuslomake

Jalostustarkastuslomake sisältää 22 kohtaa. Siinä arvioidaan koirasi hyvin monipuolisesti: Rotutyyppi, Sukupuolileima, Luonne, Koko, Mittasuhteet, Hampaat, Purenta, Pää, Kallo, Silmät, Korvat, Kaula, Etuosa, Runko, Takaosa, Raajat, Käpälät, Liikkeet, Turkki ja Häntä. Lisäksi lomakkeessa on kohdat: ”mahdolliset erityishuomautukset” ja ”suositus jalostukseen”.

Jalostustarkastuslomakkeen löydät kohdasta Yhdistys – asiakirjat ja lomakkeet – lomakkeet.

Ohjeita jalostustarkastukseen tulijalle

Jalostustarkastukseen tarvitset mukaan koirasi lisäksi koiran rekisteröintitodistuksen, mahdolliset voimassa olevat polvitarkastus ja silmätarkastus-todistukset. Jalostustarkastuksessa ei asetella koiraa sillä tavalla kuin näyttelyssä, mutta muutoin se on hyvin samantapainen. Tarpeen mukaan voit kysyä paikanpäällä neuvoa ja sinua myös opastetaan tilanteen mukaan.

Lomake auttaa mm. jalostusvalinnoissa ja on todisteena koiran rakenteesta. Näyttelyssä erinomaisesti pärjäävä koira ei välttämättä saa jalostustarkastuksessa ihannearviointia. Koiralla voi olla esimerkiksi jokin rakenteellinen poikkeama ihanteesta joka ei tule esille näyttelyssä. Tämä myös kääntäen, rakenteeltaan erinomainen, mutta näyttelyissä ei pärjäävä, saattaa saada jalostustarkastuksessa erinomaisen arvion. Tilanteessa jos koirallesi sattuu jotain, esimerkiksi koirasi hammas irtoaa, on jalostustarkastus todistuksena sinulle kullanarvoinen jolla voit todistaa että koirallasi on hampaat olleet.

Jalostustarkastuksen suorittaa tuomari yhdistyksen jalostustoimikunnan tai hallituksen avustamana.

Jalostustarkastuslomakkeesta yksi kappale tulee omistajalle ja muut kappaleet jäävät rotuyhdistyksen käyttöön, mm. jalostustoimikunnalle. Yhdistys järjestää jalostustarkastukset jäsenilleen avoimina tilaisuuksina. Mitä enemmän tilaisuuteen tulee osallistujia, sitä useammin, ja eri puolilla Suomea, on tilaisuuksia järkevää järjestää.

Jotta koira voi saada virallisen jalostustietojärjestelmään kirjattavan tuloksen, tulee sen olla täyttänyt tarkastuspäivänä 18 kk. Koirien on oltava rokotettuja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti. Tilaa lähete ennakkoon ennen tapahtumaa: Kennelliiton sivujen tai Omakoira-mobiilisovelluksen kautta.

Järjestetyt jalostustarkastukset:

20.10.2018 Lahti

Tulossa olevat jalostustarkastukset:

9.3.2024 Laukaa