Jalostusuroslista

Jalostusuroslistalla olevat urokset täyttävät PEVISA-ohjelman vaatimukset.
Omistaja on ilmoittanut uroksensa listaan ja vastaa tietojen oikeellisuudesta.
Tutkimuspäivä tarkoittaa viimeisintä tutkimuspäivää.

Silmätutkimus sekä alle 3-vuotiaalle tehty polvitarkastus on voimassa kaksi vuotta.
Uusinta tutkimuksista tulee ilmoittaa listan ylläpitäjälle. Yhdistys ei vastaa tietojen
ajantasaisuudesta, ja suosittelemme tarkistamaan tulokset vielä ennen uroksen
käyttöä uroksen omistajalta ja/tai osoitteesta https://jalostus.kennelliitto.fi/

Jalostusuroslistalle ilmoittaminen ei velvoita uroksen omistajaa mihinkään, vaan lista
toimii yhteystietopankkina. Mahdollisesta jalostuskäytöstä osapuolet sopivat aina
keskenään.

Jos haluat ilmoittaa uroksesi listalle, lähetä tiedot ja kuva jalostusuroksesta
yhteyshenkilöille. (Kuvan ottajan lupa tarvitaan kuvan julkaisuun).

Heidi Rentola
heidi.rentola (at) gmail.com