Roturisteytys

Rodut papillon ja phaléne voidaan sallitusti risteyttää keskenään. Risteytyspentueisiin pätevät samat jalostusohjesäännöt sekä PEVISA-ohjelma.

Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry anoi 2017 Suomen Kennelliitolta rodun muunnosten välisten risteytysten sallimista ilman poikkeuslupamenettelyä viiden vuoden määräajaksi.

Vuonna 2022 tälle haettiin jatkoa.

”Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 12.10.2022 (11/2022):
Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy esityksen.
Muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen ja niitä voidaan tarpeen vaatiessa siirtää rodusta toiseen.”

Yhdistys sitoutuu tilastoimaan ja  seuraamaan roturisteytyksiä. Yhdistys tekee tarvittaessa muutoksia ohjeistuksiin.

Risteytyspentue - lomakkeet

Alla olevilla avoimilla lomakkeilla kasvattajat voivat ilmoittaa yhdistykselle risteytyspentueensa.

Myös risteytyspentueesta syntyneen koiran omistajilla on mahdollisuus täyttää lomakkeita, ja jakaa yhdistyksen kanssa tietoa siitä millaisia korvia koirat ilmentävät.

Lomakkeilla ei kerätä vastanneiden yhteystietoja.

Rotumuunnosristeytys:  Kasvattajat ja koiran omistajat voivat täyttää yksittäisen koiran- tai koko pentueen tiedot.

Risteytys, seuraavat polvet: Avoin lomake, jolla voi ilmoittaa seuraavan polvien risteytyspentueen tai pennun tiedot.

Kiitos, kun autat meitä yhdessä kehittämään ja pitämään huolta roduista!