Terveys- ja jalostustoimikunta tiedottaa

PEVISA

Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry on anonut Kennelliitolta liittymistä PEVISA-ohjelmaan. Rotujärjestö sitoutuu seuraamaan PEVISA-ohjelman vaikutuksia ja seuraamaan kehitystä.

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista.

Kennelliiton JTT:n päätös 18.8.2020 (6/2020):

Toimikunta kiittää esityksestä ja hyväksyy papillonille sekä phalénelle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kk iässä ja lausunto on voimassa 24 kk.

Ohjelma on voimassa 1.1.2021 – 31.12.2023 (JTO-kauden loppuun).

Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti.

Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä sekä toimitettava rodun JTO- esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.

Toimikunta kirjaa muistiin, että ulkomaisia uroksia koskee koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen poikkeuslupa: ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.

Rotumuunnosristeytys

Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry on anonut Kennelliitolta rodun muunnosten välisten risteytysten sallimista ilman poikkeuslupamenettelyä viiden vuoden määräajaksi. Rotujärjestö sitoutuu tilastoimaan muunnosten väliset risteytyspentueet.

Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään samaan rotuun emänsä kanssa ja niitä voidaan tarpeen vaatiessa siirtää rodusta toiseen.

Ohjelmaa on anottu viideksi vuodeksi, koska rotujärjestö haluaa seurata tarkemmin risteytyksistä syntyneiden koirien korvien asentoa. Rodussa tavataan koiria, joiden korvat eivät ole selkeästi kummankaan muunnoksen mukaiset.

Kennelliiton JTT:n päätös 16.5.2017 (5/2017):
”Toimikunta hyväksyy papillonille ja phalenelle seuraavat rotumuunnosten risteyttämistä koskevat rotukohtaiset erityisehdot, jotka ovat voimassa 1.1.2018 – 31.12.2022:
Muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi 1.1.2018 – 31.12.2022. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen. Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3.”

Värit

Suomen Kennelliitto on pyytänyt yhdistykseltä värisuositukset siirtyessään KoiraNet palveluun. Yhdistys on lähettänyt värisuositukset Kennelliittoon jalostustoimikunnan esityksestä ja hallituksen ne hyväksyttyä. Selventääksemme värien valintaa, julkaisemme ne nyt esimerkkikuvien kera (kts. liite Värit).

Värit ovat

  • Valko-musta
  • Valkoinen-ruskea
  • Tricolour (selvät ruskeat merkit poskissa, silmien yläpuolella, korvien sisäpuolella ja hännän juuressa)
  • Kolmivärinen (ei täytä kaikkia tricolour ehtoja)
  • Valkoinen-musta-ruskea
  • Valkoinen-ruskea-musta

Nämä suositukset ovat siis lähetetty Kennelliittoon ja julkaistu lehdessämme 4/2004.

Jalostustoimikunta pyytää kasvattajia käyttämään näitä värejä. Samalla pyydämme Kennelliittoa huomauttamaan kasvattajia, että värit tulisi oikein merkityiksi.

Valikko