Terveys- ja jalostustoimikunta tiedottaa

PEVISA

Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry on anonut Kennelliitolta jatkoa PEVISA-ohjelmaan. Rotujärjestö sitoutuu seuraamaan PEVISA-ohjelman vaikutuksia ja seuraamaan kehitystä.

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista.

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 24.4.2023 (4/2023):

Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy papillonin ja phalenen päivitetyn JTO:n ajalle 1.1.2024-31.12.2028.

Jalostustieteellinen toimikunta esittää hallitukselle vahvistettavaksi ja edelleen valtuustolle tiedotettavaksi papillonin ja phalenen seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2024-31.12.2026:

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva vähintään 12 kk iässä tehty polvitutkimus- ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.

Rotujärjestön velvollisuutena on tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä JTO:sta ja PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja kattavasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksytty JTO ja PEVISA on julkaistava rotujärjestön tai -yhdistyksen jäsenille.

JTO vuosille 2024-2029

Yhdistyksen jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2024-29 on valmis ja hyväksytty kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa 24.4.23 ajalle 1.1.2024-31.12.2028. Löydät uuden sekä vielä toistaiseksi voimassaolevan jalostuksen tavoiteohjelman yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta https://www.spphy.fi/jalostus/jalostuksen-tavoiteohjelma/

PEVISA

Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry on anonut Kennelliitolta liittymistä PEVISA-ohjelmaan. Rotujärjestö sitoutuu seuraamaan PEVISA-ohjelman vaikutuksia ja seuraamaan kehitystä.

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista.

Kennelliiton JTT:n päätös 18.8.2020 (6/2020):

Toimikunta kiittää esityksestä ja hyväksyy papillonille sekä phalénelle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kk iässä ja lausunto on voimassa 24 kk.

Ohjelma on voimassa 1.1.2021 – 31.12.2023 (JTO-kauden loppuun).

Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti.

Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä sekä toimitettava rodun JTO- esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.

Toimikunta kirjaa muistiin, että ulkomaisia uroksia koskee koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen poikkeuslupa: ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.

Rotumuunnosristeytys

Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry on anonut Kennelliitolta rodun muunnosten välisten risteytysten sallimista ilman poikkeuslupamenettelyä viiden vuoden määräajaksi. Rotujärjestö sitoutuu tilastoimaan muunnosten väliset risteytyspentueet.

Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään samaan rotuun emänsä kanssa ja niitä voidaan tarpeen vaatiessa siirtää rodusta toiseen.

Ohjelmaa on anottu viideksi vuodeksi, koska rotujärjestö haluaa seurata tarkemmin risteytyksistä syntyneiden koirien korvien asentoa. Rodussa tavataan koiria, joiden korvat eivät ole selkeästi kummankaan muunnoksen mukaiset.

Kennelliiton JTT:n päätös 16.5.2017 (5/2017):
”Toimikunta hyväksyy papillonille ja phalenelle seuraavat rotumuunnosten risteyttämistä koskevat rotukohtaiset erityisehdot, jotka ovat voimassa 1.1.2018 – 31.12.2022:
Muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi 1.1.2018 – 31.12.2022. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen. Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3.”

Vuosina 2018-2022 käytössä ollut rotumuunnosten risteyttämisen mahdollistanut poikkeuslupa saa jatkoa. Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 12.10.2022 päättänyt, että muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi. Aiempien ohjeistuksien tavoin pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen.

Terveys- ja jalostustoimikunnan kesällä 2022 julkaistun kyselyn perusteella 81% vastanneista puolsi risteytyspentueita. Risteytyspentueiden teettäminen herätti pääosin positiivisia ajatuksia. Kyselyiden tuloksia tullaan tiivistämään ja tarkastelemaan myöhemmin lisää.

Toimikunta jatkaa risteytyspentueiden seurantaa. Toivomme erityisesti enemmän näyttöä risteytyspentueiden jälkeläisistä useammasta sukupolvesta. Työtämme helpottaa aktiiviset rotujärjestön kanssa yhteistyössä toimivat kasvattajat. Kiitämme teitä jo menneestä yhteistyöstä yhdistyksen kanssa, ja toivomme, että jaatte jatkossakin aktiivisesti tietoomme ajatuksianne ja kokemuksianne. Toimitaan yhdessä perhoskoirien eteen.

”Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 12.10.2022 (11/2022):
Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy esityksen.
Muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen.”

Värit

Suomen Kennelliitto on pyytänyt yhdistykseltä värisuositukset siirtyessään KoiraNet palveluun. Yhdistys on lähettänyt värisuositukset Kennelliittoon jalostustoimikunnan esityksestä ja hallituksen ne hyväksyttyä. Selventääksemme värien valintaa, julkaisemme ne nyt esimerkkikuvien kera (kts. liite Värit).

Värit ovat

  • Valko-musta
  • Valkoinen-ruskea
  • Tricolour (selvät ruskeat merkit poskissa, silmien yläpuolella, korvien sisäpuolella ja hännän juuressa)
  • Kolmivärinen (ei täytä kaikkia tricolour ehtoja)
  • Valkoinen-musta-ruskea
  • Valkoinen-ruskea-musta

Nämä suositukset ovat siis lähetetty Kennelliittoon ja julkaistu lehdessämme 4/2004.

Jalostustoimikunta pyytää kasvattajia käyttämään näitä värejä. Samalla pyydämme Kennelliittoa huomauttamaan kasvattajia, että värit tulisi oikein merkityiksi.