Kyselyt: pentujen hinnat ja roturisteytys

©Jaana Airola

Pentujen hinnat -kysely

Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys haluaa kyselyllä kartoittaa, mitä hintoja kasvattajat pyytävät pentueistaan. Näin saadaan tieto pentujen keskimääräisistä hinnoista ja perusteista, miksi hinnat ovat mahdollisesti viime aikoina kohonneet. Kyselyä käytetään hyödyksi tulevassa rotulehdessä julkaistavassa artikkelissa. Vastaukset tehdään anonyymisti, eikä vastaajan henkilöllisyyttä saada selville. Kysely sulkeutuu 31.7.2022.
Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

Roturisteytys-kysely

Papilloneille ja phalèneille on Suomessa myönnetty poikkeuslupa, joka mahdollistaa roturisteyspentueiden teettämisen ja pentujen rekisteröimisen. Jotta mahdollisuus tällaisten pentueiden rekisteröimiseen säilyy jatkossakin, SPPHY terveys- ja jalostustoimikunta tarvitsee näyttöä ja perusteluita luvan anomiseen Suomen Kennelliitolta.

Kasvattaja, autat meitä poikkeuslupahakemuksen tekemisessä vastaamalla kyselyyn. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastaukset jäävät ainoastaan terveys- ja jalostustoimikunnan tietoon. Niistä julkaistaan vain yhteenveto, josta yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa.
Vastaa roturisteytyskyselyyn tästä linkistä.

Edellinen artikkeli
Erikoisnäyttely 2022
Seuraava artikkeli
Ylimääräinen kokous 27.8.2022