Meillä on nyt sopimusvapaus!

Kennelliiton valtuustossa äänestettiin Sukokan hallituksen jäsenen Marja Blomqvistin hallituksen kasvattajasitoumus-ehdotukseen tekemän vastaehdotuksen puolesta selvin luvuin 23–70. Tämän myötä uusi sanamuoto on kompromissi. Sitoumuksessa käytetään sanamuotoa ”teen kirjallisen, molemmille osapuolille kohtuullisen sopimuksen käyttäen ensisijaisesti vakiosopimuslomaketta”. Tämä mahdollistaa, että jokainen voi vapaasti itse päättää, mitä ensisijaisesti haluaa tehdä. Sama koskee jatkossa myös Koiranomistajan ja -haltijan perussääntöä. Eli molemmat dokumentit, jotka velvoittivat käyttämään vakiosopimuksia, on nyt muutettu. Äänestys tulos kertoo, kuinka kaivattua muutos on ollut. Sukoka on tehnyt asian eteen valtavasti töitä ja nyt se työ tuotti tulosta.

Lähde Molli Nyman Sukoka Ry Vara puheenjohtaja (valitettavasti oma edustajamme oli estynyt osallistumasta)

Edellinen artikkeli
Muutoksia toimihenkilöissä
Seuraava artikkeli
Yhdistyksen vuosikokous 12.3.2022