Terveys

Papillonit ja phalènet ovat varsin terveitä rotuja. Perinnöllisinä sairauksina esiintyy jonkin verran polvilumpioiden sijoiltaan luiskahtamista (luxatio patella) ja PRA:ta (etenevä verkkokalvon surkastuma). Vastuuntuntoiset kasvattajat tutkituttavat jalostuskoiransa eivätkä käytä sairaita koiria jalostuksen. Pennun ostajan kannattaa aina kysyä pennun vanhempien polvi- ja silmätutkimuksesta. Kennelliiton virallisesta Jalostustietojärjestelmästä löytyy Suomessa tehdyt viralliset tutkimustulokset.

Pevisa

Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry on anonut Kennelliitolta liittymistä PEVISA-ohjelmaan. Rotujärjestö sitoutuu seuraamaan PEVISA-ohjelman vaikutuksia ja seuraamaan kehitystä.

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista.

Kennelliiton JTT:n päätös 18.8.2020 (6/2020):

Toimikunta kiittää esityksestä ja hyväksyy papillonille sekä phalénelle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kk iässä ja lausunto on voimassa 24 kk.

Ohjelma on voimassa 1.1.2021 – 31.12.2023 (JTO-kauden loppuun).

Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti.

Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä sekä toimitettava rodun JTO- esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.

Toimikunta kirjaa muistiin, että ulkomaisia uroksia koskee koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen poikkeuslupa: ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.

Päätös PEVISA-ohjelman jatkumisesta on jo annettu. Papillonin ja phalenen seuraava PEVISA-ohjelma on ajalle 1.1.2024-31.12.2026. 

Perinnölliset sairaudet ja viat

Polvilumpioiden sijoiltaanmeno

Luxatio Patellae eli polvilumpioden sijoiltaan meno on kääpiökoirille melko yleinen vika, joka voi olla synnynäinen tai tapaturmainen. Synnynnäisessä polvilumpioiden sijoiltaanmenossa havaitaan polvilumpioiden epämuotoisuus. Polvilumpion muoto ja asento voidaan todeta eläinlääkärin tutkimuksessa, joka tehdään koiralle aikaisintaan yhden vuoden iässä.  Polvivian asteita on useita, lievät viat eivät juuri haittaa koiran elämää, vaikeat viat voidaan korjata leikkauksella. Koiraa, jonka vaikea-asteinen polvivika on korjattu leikkauksella, ei saa käyttää jalostukseen. Synnynäinen polvivika periytyy polygeenisesti ja resessiivisesti eli monen geenin vaikutuksesta ja piilevästi. Näin ollen terveillä vanhemmilla voi olla sairas jälkeläinen. Kaikki jalostukseen  käytettävät koirat on kuitenkin syytä käyttää polvitutkimuksessa ennen astutusta.

PRA

PRA eli verkkokalvon etenevä surkastuma on sokeuteen johtava sairaus, johon ei ole hoitoa. Se havaitaan eläinlääkärin suorittamassa silmänpohjan peilauksessa yleensä 3-5 vuoden iässä. PRA ei ole Suomessa kovin yleinen (vuoden 1996 loppuun mennessä  dokumentoitu 4 tapausta papilloneilla, phalèneilla ei yhtään). Sairaus on kuitenkin vaikea  havaita ajoissa ja siitä syystä suositellaan kahden vuoden välein toistuvaa silmätarkastusta. PRA periytyy monogeenisesti resessiivisenä eli piilevästi yhden geenin vaikutuksesta. PRA:ta sairastavaa koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Papilloneilla ja phalèneilla on havaittu joitakin yksittäisiä harmaakaihi (HC)- tapauksia. Sairaita koiria ei tule käyttää jalostukseen. Papillon ja phalène ovat terveitä rotuja, joilla esiintyy vain joitakin periytyviä sairauksia.

Muut perinnölliset sairaudet ja viat

Kaikki perinnölliset tai perinnöllisiksi epäillyt sairaudet tai viat lukuunottamatta yllämainittuja ovat hyvin harvinaisia. Joitakin yksittäisiä sydänvika- ja epilepsiatapauksia sekä tiettävästi yksi maksasairaustapaus on vuosien saatossa raportoitu, mutta selkeitä sydänvika- tai epilepsialinjoja ei ole olemassa. Näiden kuten kaikkien muidenkin sairauksien ja vikojen kohdalla pätee sama ohje: sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Joskus pennuilla esiintyy napatyrä tai takajaloissa kannukset. Näiden on arveltu olevan periytyviä vikoja, joskaan periytymismekanismit eivät ole selvillä. Napatyrä voidaan hoitaa leikkauksella.

Mikäli jonkin jalostusyhdistelmä on tuottanut sairaita tai viallisia pentuja, ei sitä tule missään tapauksessa uusia ja jalostusyksilöt tulee tarkastaa eläinlääkärin toimesta mahdollisten perinnöllisten sairauksien tai vikojen varalta.